متخصص ارتوپدی دکترمهرزادمدرس حقیقی


گروه: ارتوپدی
شماره تماس:07132317659
محل:شیراز، زند
آدرس:اردیبهشت غربی ساختمان مهر طبقه اول
مشاهده:425 بار
متخصص ارتوپدی دکترمهرزادمدرس حقیقی

- متخصص ارتوپدی - متخصص استخوان و مفاصل - ساعت کار روزهای زوج ساعت 16 الی 21

به متخصص ارتوپدی دکترمهرزادمدرس حقیقی چند ستاره می دهید؟